martedì 2 maggio 2017

Komplexa sociala konstruktioner - Postmodernisme premillénaire CXXIV


Mann skriver att postmodernismen menar, og som vi sett flera gånger tidigare, att “there is no unitary cause and no single ‘idea’ about the way society is, or should be”,1 og samma tema är ett inneboende faktum hos det liberala spektrat där liberalism enbart är ett sätt att annordna samhället utifrån statens synvinkel, sedan att individer kunno vara liberaler är en annan sak, liberalism havandes inget samhälleligt mål i sig utan är just antiutopisk og det finnes ej heller någon generell orsaksförklaring till varför samhället artar sig på ett visst sätt, till motsats från till exempel marxismen, utan den artar sig såsom individer handlar varandes således en komplex social konstruktion innbegripandes långt många fler entiteter än exempelvis den nämnda marxismen. Vidare så definierar till exempel Howe postmodernismen som en ‘unrestricted liberal modernism’.2 Ginsburg, som bland annat refererar Taylor-Gooby, menar att postmodernismen är direkt kontradiktär till nyliberalismen men det göres här direkta kopplingar emellan nyliberalism og ekonomisk liberalism hvilket är allt för snävt för den ideologiska kopplingen, ekonomisk liberalism är liberal marknadsekonomi men det är återigen en konsekvens utaf den renliberala tanken - de förespråko den dogh i ickeinterveneringshänseende. Det bör dock påyrkas att stora likheter kan åtfinnas emellan nyliberalism et postmodernism, eller åtminstone delar utav den, på flertalet områden, bland annat pluralism.3 Så förförståelse kring någon slags koppling av åtminstone idé­mässig art emellan liberalism och postmodernism står sig ej allena, men med tanke på Lyotards egna ord kring att han inte vill se kopplingen emellan nyliberalism samt postmodernism og også det faktumet att han vill intervenera i massmedian gör ju givetvis att totalt överens­stämmelse icke står att finna om man nu förväntade sig det - man skall nog ej förvänta sig någonting i behandlandet utav postmodernismen, ty det är fenomenent för komplext för att till­låta.

Fotnoter
1) Mann, 1998:90.
2) Howe refererad i Fawcett and Featherstone, “Quality assurance and evaluation in social work in a postmodern era”, i Carter (ed.), 1988:73, se även Bauman, Intimations of Postmodernity, 1992:219-220 citerad i Mann, 1998:89 för postmodernistisk kritik av välfärdsstatens grunder.
3) Se Ginsburg, “Postmodernity and Social Europe”, i Carter (ed.), 1998:269.Nessun commento:

Posta un commento