domenica 17 gennaio 2016

När mörkret har fallit, här som där


Det finns mycket att säg, men inget behöver egentligen mer sägs, jag tycker det är mer eller mindre uppenbart:Andreas Serranos utställning A history of sex, med bilder där människor utför olika sexuella handlingar, har tidigare vandaliserats av nynazister i Lund. När den nu ställs ut i Alingsås skapar den konflikter på nytt – kristdemokraterna i kommunen vill att utställningen stängsVissa människor, vissa tänkanden, som de tvänne nämnda ovan, samt många liknande fler, faller abstrakt in under det man kan beteckna som moralisk inskränkthet, hvilket kunne illustreras som en bubbla, en bubbla man befinner sig inom, og ej vågar eller vill, eller ens har sinnelig möjlighet, att gå utom, ett utom man heller icke kan se, då man fördunklar synen med en slöja


i korta ordalag,

antiintellektualism
antikonstnärlighet
antipoetism

i korta ordalag,

det är oacceptabelt
~Svenska Dagbladet Kultur, 31 januari 2008 s. 4

Nessun commento:

Posta un commento