giovedì 28 gennaio 2016

Omätbarhet - Postmodernisme premillénaire XXVI


Så här förhåller det sig ganska ofta hos samhällsdiskuterande arbeten då bland annat undersökningsobjekten “do not lend themselves to precise measurement”.1 Detta kunne man ej förutspå eller förutsätta i ett kvalitativt material av denna art och därmed så måste analysarbetet före­komma under hela undersökningen og ej allenast under komparationsdelen, en analys som skall hava som mål att kunna skapa en idealtypig form av idéfloran med grund i Lyotard komparabilt de övriga.

~


Fotnot:
1) Abercrombie et al, The Penguin dictionary of sociology, 1994:341.


Nessun commento:

Posta un commento