venerdì 14 agosto 2015

Nordprovençaliskans vivaroalpinska - Europas tungomål DLXXXI


Till öster om lemosinskan og auvernhatiskan i de nordöstra delarna utav det occitanska språkhavet åtfinns språket vivaroalpinska / vivaroaupenc och talas även i de occitanska dalgångarna i Piemonte. Språket har även benämnts som nordprovençaliska då det talas norrom provençaliskan men vivaroaupenc hör lingvistiskt närmare ihop med det i nordväst liggande lemosinskan och auvernhatiskan hvilka avskiljs från de sydoccitanska språken.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento