giovedì 6 agosto 2015

Languedoc i Languedoc - Europas tungomål DLXXVII


Ett annat occitanspråk som osså fått sitt namn från langue d'oc är just languedoc, eller lengadocian, som även det talas av de över 50 år och det är mest förekommande i rurala områden. 10 % av befolkningen i de historiska provinserna Languedoc samt Guyenne är talanta i språket, emedan 20 till har kunskaper i det - men problemet med siffrorona är att bara för att människorna har fullgoda kunskaper i målet, så betyder det ehuru ej att de använder sig av det och om så inte görs så försvinner det snabbt. Språket är osså uppdelat i ett stort antal olika dialekter, men inga så avvikande som fallet är med provençalskan. Man har försökt göra en kupp och låta languedociskan bli standardspråk för alla occitansktalare i södra Frankrike men detta har inte de andra målgrupperna gått med på av högst förståeliga skäl. Man bör bara avkasta sig franskan også.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento