venerdì 21 agosto 2015

Virusspridning


vid 1500-talets slut beräknas ett par hundra tusen européer - främst iberer - ha bosatt sig i Nya Världen, runt 50 miljoner indianer hade redan då fått sätta livet till av dessa virus
~

Nessun commento:

Posta un commento