martedì 18 agosto 2015

Italoromanskan et Korsikanskan i Frankrike et Korsika - Europas tungomål DLXXXIII


Om vi för en ytterligare stund håller oss kvar vid den romanska språkgruppen, så kan vi bevandra oss in i de -italoromanska målen. Av italienska så skall det finnas uppemot en miljon talare. Men det finns ytterligare ett eller flera italoromanska mål i Frankrike, eller egentligen inte i Frankrike utan utanför - jämte og närmre den apenninska halvön, och det är då givetvis korsikanskan, eller corsu, hvilket talas av under 100 000 till hela 281 000 på Korsika och i övriga Frankrike, och då främst i Marseille. Den största sammansatta kolonin korsikaner är ehuru ej belägen på Korsika, utan just i Marseille där 150 000 enligt uppgift skall tala korsikanska, hvilket ehuru ej kan ses som överensstämmande med de övriga siffrorna. Andra studier visar att runt 86 % utav korsikanerna på Korsika regelbundet använder sig av corsu, emedans hela 96 % förstår språken, det skall dock tilläggas att korsikaner enbart utgör 70 % utav öns befolkning och de som inte har sin börd på ön har mer sällan lärt sig språken. Andra studier gör gällande att allena 10 % utav Korsikas befolkning använder korsikanskan vardagligt.

~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento