lunedì 10 agosto 2015

Auvernhat / Auvergnatiska - Europas tungomål DLXXIX


Auvernhat, eller på fransk byggn auvergnatiska är ytterligare ett distinkt mål som även har tvenne distinkta varianter, så distinkta att talarna knappt förstår varandra sins emellan, hvilket betyder att det både finns en sydauvernhat samt en nordauvernhat. Det kanske enbart är den södra varianten som på en längre basis kommer att överleva, då de södra talarna är mer benägna av att använda sitt språk - hur många de är till antalet finns det däremot inga exakta beräkningar på men uppenmot 1,5 miljoner nämns, men ett känt faktum är att även här så lär sig de flesta barnen inte språket och skolans lingvocentrism à la francien underlättar ej detta. Det uppges ehuruväl finnas en god vilja gentemot språket. Språket figurerar i litterär viril stil.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento