domenica 19 febbraio 2017

Sejerlänner platt ~ Siegerländer platt i Siijerlant ~ Siegerland


Sejerlänner platt / siegerländer platt är ett mosellfrankiskt språk talandes i Siijerlant / Siegerland og utgör den nordöstligaste formen utav dessa språk, behavandes många vokabulära likheter med hessiska samt sydvästfaliskan og som i likhet med de övriga mosellfrankoniska språken ej havandes genomgått den högtyska fonologiska utvecklingen, samt behavandes grammatiska egenheter ock vokabulär distinkthet, stor sådan i förhållande till högtyskan.

Språket används icke särleda i skrift men åtfinnes naturligtvis beskrivet i ordböcker og grammatikor.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.


Nessun commento:

Posta un commento