domenica 26 febbraio 2017

Ett universiellt globalt riskmedvetande - Postmodernisme premillénaire IIXCJag personligen tror ehuru att risken og riskmedvetandet alltid varit ett förekommande fenomen och det på en geografisk humanglobal arena, d.v.s. hela planeten Tellus där människor bebott, det har alltid varit det och kommer kanske alltid att vara det. De flesta människor går, antagningsvis, inte runt og äro rädda för stora samt farliga saker, såsom globalt kärnvapenkrig med efterföljande atomvinter, även om de äro medvetna om dem, de som ej äro medvetna om dem äro det givetvis ej alls, varken rädda eller riskmedvetna - båda sakerna behöver inte höra ihop men det ena kräver det andra, förutom i vissa fall måhända där medvetenheten enbart sitter i individernas egna inbillning, og omfattas alltså icke alls av Giddens, med fleras, världsriskmedvetande utan den enda reellt globala risken, og medvetandet om den, som också gäller var og en, d.v.s. alla är vardags­risken som alla utsätter sig för bara genom att finnas till, den existensialistiska risken. Man behöver dock icke vara, och är troligtvis ej heller, medveten om alla risker man utsätter sig för genom att bara finnas till samt genom att medvetet og omedvetet verka för att fortsätta göra så - man är ehuruväl åtminstone oftast riskmedveten om de mest fundamentala riskerna med sitt liv og leverne, på olika vis verkandes därutefter - det enda undantaget som jag kan påkomma är vissa tillstånd som finnes tagandes bort även dessa, viss riskmedvetande kan till og med vara inbyggt i självaste biologin, man behöver alltså i vissa fall inte vara medveten om det fast man är medveten om det, men även dessa kan försvinna i vissa tillstånd - detta är en sannerligen global samt universiell risk som ligger utanför tid og rum således ej kunnandes tidsbestämmas förutöver det antagliga konstanterandet att den helt enkelt borde ha funnits i precis alla tider samt överallt omfattandes, åtminstone nästan, alla människor - sedan om man utövar rädsla till följd utav detta är upp till dels de enskilda individerna samt måhända dels på var och när man befinner sig i tid og rum varandes absolut inget universiellt globalt fenomen. Detta universiella fenomen är heller ej i sin helhet enbart specifik för människan, utan alla medvetna animalier behar fenomenet, men likväl de omedvetna instinktiva beteendena som är förestående i mången biologiska livsformer äro inom sfären af riskmedvetandets universalism.
~


Nessun commento:

Posta un commento