domenica 19 febbraio 2017

Livsfientlig livskonformism - Postmodernisme premillénaire LXXXVIIIAtt denna inflexibilitet är ogynnsam i ett samhälle som inte är präglat utav totalt lika individer - ett etniskt, religiöst, språkligt, politiskt, kulturellt, psykologiskt, og så vidare, totalt likstående folk, en massa - ter sig självklart. Vissa lägger häri till grund att vi, denna entitet av människor, bestandom utav olika individer og därmed så kan likställdhet aldrig nås, denna likställdhet är heller inget önskvärt, vissa menar att denna inflexibilitetsframtvingelse är något nytt som har sin grund i en allt mer globaliserad värld där de kulturella samt ekonomiska influenserna är allt för grava för att en stat skall kunna styra samt ställa hur den vill utan att taga hänsyn till artrikedomen hos människan, en artrikedom som i högsta fall har med att göra med att vi, mänskligheten, bestandom utav olika individer. Dessa individer omfattar numera sisådär strax över 6 miljarder individer men detta gör oss ändock till en ytterst liten minoritet på jorden, räknat per individ enititet.
~


Nessun commento:

Posta un commento