lunedì 13 febbraio 2017

Antitraditonalism et Posttraditionalism - Postmodernisme premillénaire LXXXVMann har en intressant diskussion angående antitraditionalism et posttraditionalism: “Rather than suggesting that postmodernity marks the end of politics, ethics and the aim of a ‘good society’, it is the manner in which these are to be conducted that is seen to have changed. Appeals to tradition, from both left and right, may be voiced but as fewer people subscribe to tradition, such appeals cannot anticipate a traditional response. Thus to assert, as Prime Minister John Major did, that we need to go ‘back to basics’ was rather naive and simplistic. There simply is no consensus - if there ever was - over what these basics might be. Just issuing an appeal to tradition is unlikely to pay the political dividends that it might previously have done. Unless such appeals are presented as ‘new’ and in a non-traditional fashion, as Tony Blair seems intent on doing, they will be greeted with scorn”1 - om man kunne dra den något höglyftiga konklusionen att detta var en del i resultatet i det Förenade dömenas parlamentsval så kan intressanta kopplingar göras till det svenska valet 1998. Även om det socialdemo­kratiska partiet ej vann utan förlorade röster så förlorade de icke regeringsställningen även om de förde en traditionell valrörelse med traditionella budskap, den största motparten, mode­raterna, har framställt sig som förnyarnas samt nymodernigheternas parti men detta verkar ej varit märkbart behjälpligt för dem i valet, förutom hos ungdomar hvilket kan vara intressant ur denna synvinkel, de partier som fick mest påbackning utav väljarkåren var vänsterpartiet samt kristdemokraterna som båda framförde en högst traditionell politik - fast ur olika synvinklar og från olika poli­tiska vänster-högerskaliga synvinklar - slutfrågan på resonemanget måste bli: Är Sverige inte ett postmodernt samhälle om vi skall låtom oss illustreras utifrån valurnorna?
 

Fotnot
1) Mann, “One step beyond”, i Carter (ed.), 1998:88.Nessun commento:

Posta un commento