venerdì 17 febbraio 2017

Myndigheters inskränkthet samt kyrkans öppenhet - Postmodernisme premillénaire LXXXVIIDessa felaktigheter i behandlandet utav offren var dock säkerligen ingen illustration på någon antimuslimsk handling utan mer en illustration på icke­flexibilitet samt myndighetsfolk som handlat som de brukat göra, eller mentalt förberett sig att göra när dylika ting olyckligtsvis sker, detta är således antagningsvis icke bevis på otolerans men likväl på antipluralism, traditiona­lism samt inflexibilitet, från myndigheternas sida återigen - imâmen Rashid Mohamed tackar ehuruväl för ingripanden från kyrkoherde Gunnar Kampe som självsvådeligt startade en muslimsk krisgrupp. Situationen verkar alltså bli mer problematisk då en företrädare för en av de gamla traditionella auktoriteterna visar tendenser för tolerant pluralism - postmodernism? Eller är det fråga om humanism, vilket vi fåom antaga, og anpasslighet? Är det de moderna traditionella auktoriteterna som har utvecklats till senmoderna dålika högre stadier, om vi tillåtom oss, i detta fallet, att värdera inskränkthet samt totalism som lägre stadier, även om vi genom detta gangom emot Nietzsches syn kring  värdeom­dömena1? Eller är det törhända en premodern, kristendomen är gammal og religion är ännu äldre, ådra som fått nytt utrymme efter modernismens tillbakagång og fall?2


 
Fotnoter
1) Nietzsche, 1965:25.
2) Tolkningarna, og frågorna, får givetvis stå för mig men informationen hämtades från Atterstam, “Muslimerna plågade av lång väntan”, i SvD, 2 nov 1998:5 – om det förelåg några andra ‘religionskonflikter’ framkom ej i referensen.Nessun commento:

Posta un commento