giovedì 9 febbraio 2017

Emotsägelsernas lag - Postmodernisme premillénaire LXXXIII


Lägg gärna märke till att han åberopar en ‘law of contradiction’ hvilket är extra intressant om man letar efter emotsägelser - men kanske ändock icke om man tagandes fasta på vissa universiella ethos som intet hava att beskaffa med totalism. I inledningen förundrades det vidare om man kunde jämföra Fukuyamas tes, eller i bredare ordalag, politiska idéer, med Lyotards, detta har redan berörts tidigare men intressanta iaktaganden kan även göras när man ser att vetenskap og politik äro nära förbundna enligt Lyotard, “there is a strict interlinkage between the kind of language called science and the kind called ethics and politics: they both stem from the same perspective”,1 även Delanty uttrycker exempelvis “postmodernism as a method is closely related to postmodernist politics: methodology is itself politics”2 - så var det med det. Men det intressantaste häri äro ehuruväl att Lyotard tydligen själv faller på eget grepp menandes att ett unitaristiskt förhållande råder emellan politik samt vetenskap og att båda kan förklaras ock definieras enligt i princip en og samma princip eller perspektiv, d.v.s. det politiska, måhända i sammanhanget bäst benämnt åsiktuella.
Fotnoter
1) Ibid:55-56
2) Delanty, 1997:102.


~


Nessun commento:

Posta un commento