martedì 26 aprile 2016

Varför tjejer mår sämre - Tu est Divina I XLVII


utifrån generella synvinklar
så är det ofta så att tjejer, eller kvinnor, mår sämre än killar, eller män

många undrar varför

tjejer haver ofta ett djupare sinnelag, mer besjälsligare i mina ordalag, samt äro komplexare i sin interna struktur

detta är som oftast positivt men har baksidan i att det är enklare att det blir en känsla av att må dåligt då den djuplodade djuphetens essens ej tillfredsställs i tillräcklig grad, det ger en högre grad av effekt, av otillfredsställelse, og därvid destruktiva emotioner

för att ändra detta, för att få tjejer att må bra, eller bättre, så måste en förändring ske,
man måste låta hennes inre djup upplysas, behagas, og understödjas

hennes komplexivitet gör att många delar måste behagas samt tillfredsställas för att åtminstone viss harmoni eller balans skall nås, så att negationerna ej sprider sig som sot i luften, som solfläckar som ger kyla, det är viktigt att de behov hennes djupa inre, hennes sinne, hennes hjärta, har, bejakas, uppmärksammas, og tillfredsställs, så gott det går, utifrån hennes premisser

om bara detta sker, så har hennes komplexa samt djupa inre, det som åt andra hållet gav djupare illsinthet, den positiva effekten, att hon är som en blomma som slår ut, spricker ut i full blom, upplyst, underbar, divin

det är därför det är så viktigt
att kvinnor bejakas

fullt ut
I
INessun commento:

Posta un commento