giovedì 14 aprile 2016

Aiorski – Assyriska – Nyarameiska – i Armenien


Det kraftigt utrotningshotade distinkta språket aiorski eller assyriska / nyarameiska åtfinnes talat i Armenien utav omkring 3400 armeniska medborgare som etnohistoriskt äro assyrier, men språket används esomoftast enbart utav äldre personer inom denna gruppering även om språket i viss mån försöks hållas vid liv via utbildning. Tungomålet har en litterär status, men framtiden är oviss då yngre hellre väljer andra mål att föra sig på.


Denna nyassyriska tillhör den afroasiatiska språkfamiljen med genealogen afroasiatisk-semitisk-centralsemitisk-arameisk-östarameisk-centralöstarameisk-nordöstra språkgruppen.

~


Nessun commento:

Posta un commento