lunedì 25 aprile 2016

Färöiska språket och dess dialekter - Europas tungomål DCXXXXVII


Tungomålet man talar är alltså det indoeuropeisk-germansk-nordgermansk-västnordisk-fornnorsk-västfornnorska språket färöiska / føroyskt / färingska. Det talas av nästan alla invånare på öarna, en mindre minoritet av dansktalande finns. I likhet med isländska är tungotalet utvecklat från de västnorska varianter som varit grunden för de atlantiska nordiska språken, men det är väl att märka att dagens talare utav isländska samt färöiska inte utan vissa problem förstår varandra, og när det gäller skriven text så förstår ofta färöingar isländsk men inte alltid tvärtom. Färöiskan är faktiskt ganska dialektalt splittrad för att vara ett så litet språk, men det kanske är förståeligt med tanke på de geografiska förhållandena. Man brukar indela geolekterna i en nordlig samt en sydlig variant og möjligtvis även i en mellanvariant, och det är i sådana fall mellanvarianten som är den hegemoniska, då denna dels har huvudstaden som säte och dels har den största befolkningsmängden och ytterligare dels för att det främst var utifrån denna som skriftspråket utformades, bland annat för att man ville kunna jämka samman de olika geospråkliga varianterna utan att skapa språkkonflikter.


~


Nessun commento:

Posta un commento