sabato 23 aprile 2016

Färöarnas moderna historia i korthet - Europas tunogmål DCXXXXVI


Mellan 1709 samt 1856 hade danskarna ett statligt handelsmonopol under Själlands stiftamt, hvilket hade som effekt att färingarna blev utblottade varvid många flydde öarna, men som tur var så frigavs handeln 1856 innan det var alldeles försent, flykten samt armodet kunde därigenom hejdas. Men vid 1800-talet så spreds de nationalistiska strömmarna som fingo sitt genombrott 1889 och skriftspråket skapades från sin fornnordiska grund, man krävde självständighet og 1948 finge man ett inre självstyre som än idag består. Men egentligen så hade man självstyre från 1940 sedan Tyskland hade ockuperat Danmark, men ej Färöarna, och den 13 april 1940 säkrade Förenade Konungadömet Färöarnas västanknytning genom att besätta öarna och de fingo i praktiken härmed självstyre. Färingarnas språk är ett av de få mindre språk som faktiskt ökar sitt talarantal då man har en så hög befolkningstillväxt att den kraftiga emigrationen inte påverkar antalet talare negativt. På Färöarna finns även nu människor med härkomst i 77 olika nationaliteter och 0,2 procent av befolkningen är polsk, men annars är Färöarna en av de mest homogena länderna som finns.

~


Nessun commento:

Posta un commento