venerdì 29 aprile 2016

Danismer et ordinfluenser i färingska - Europas tungomål DCIL


Det basala ordförrådet härrör från den ovannämnda trädgrenen, men man har även för moderna företeelser en mängd danismer men dessa har man försökt motverka de senaste hundra åren och nu finns det ofta synonymer för de flesta nyare saker, hvilket i sig är bra för de som vill ha ett rikare tungomål med stor ordmångfald, till exempel tyrla som osså kan benämnas helikoptari - någon svensk översättning av detta anses inte behövas, å andra sidan skall man heller inte vara rädd för impulser samt inflytelser. 1958 skapades en speciell språknämnd för dessa frågor, Málstovnurin, och man låter ofta isländskan vara mönster för språkutvecklingen, hvilket bland annat tyrla ovan visar då det heter þyrla, ‘radio’ och ‘television’ heter exempelvis útvarp respektive sjónvarp på bägge dessa språk. Även om man till viss del motarbetar danismerna så fortsätter de att göra mycket stort intryck på färöiskan, då speciellt i det talade språket, även om man färöiserar dem så att de bättre ska passa in i det färingska ljudsystemet. Skriftspråket är som nämndes medvilligt arkaiskt, hvilket gör att det ligger relativt långt borta från det talade språket; anledningen till detta var givetvis att man ville göra språket synligen härfört till det som uppfattas som gammalt samt därmed skapa en artificiell traditionsbundenhet.
~


Nessun commento:

Posta un commento