lunedì 1 giugno 2015

Tatarerna i Finland - Europas tungomål DLII


Förutöver de uraliska och indoeuropeiska språkfamiljerna åtfinns även i Finland den altaiska genom det altaisk-turkisk-qïpčaqiska språket tatariska som talas av kanske 800 finsktatariska medborgare. Dessa har inga egentliga språkliga rättigheter men är erkända som en icke-territoriell nationell minoritet, men har funnits i landet sedan andra hälften utav 1800-talet och de är ättlingar till soldater samt dessas familjer från Kazan som sedan gjorde sin väg genom handel, de flesta är boendes i eller kring Helsinki. De är den äldsta förekommande muslimska minoriteten i Finland, eller för övrigt i hela Norden, men runt i de övriga baltiska länderna ända ner till Polen finns äldre tatarmuslimska befolkningar, de är välintegrerade i det finska samhället og finnes representerade i allskön verksamheter men har ändå lyckats bibehålla både sin distinkta identitet, muslimska tro, tatariska kultur og traditioner, inklusive språket. Språket nyttjas privat samt i de tatariska föreningarna, förutöver att de naturligtvis även kan antingen finska eller svenska. Tatarerna grundade den finska islamiska föreningen, Finlandiya Islam Cemaati, 1925 och den finska turkiska föreningen 1935, hvilka ger kurser på tatariska, man har även andra olika föreningar, inklusive idrottsklubbar. Det finns ett tatariskt dagis och man hade även en lågskola under 1940-1960-talen som undervisade både på finska som tatariska men med anledning utav reformer i finska skolväsendet så fick den lilla skolan slå igen. Språket som har lång historisk kontinuitet bör naturligtvis erkännas samt stödjas mer än vad det görs idag. Idag skrivs inget märkbart på språket, tidigare författades ehuru poesi, noveller, tidningar samt religiösa texter
~

Utdrag från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento