lunedì 29 giugno 2015

Le français classique et franskans standardisering i le bel usage - Europas tungomål DLVIII


Tiden från 1600-talet och fram till en av de franska revolutionerna (1789) kom att kallas le français classique och denna språkliga period präglas av resistens gentemot framför allt föregående epoks förändringar av det franska ordförrådet, då det av många ansågs som högst onödiga förändringar samt utökningar, varvid man eftersökte etablerandet utav le bel usage. Man ville ha klara och avgränsade grammatiska regler og orddefinitioner. Franska akademien kom också till under epoken och denna spelade givetvis en stor roll som standardiseringsyrkare och skapandet utav le bon usage. Det var kardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu som 1635 grundade l’Académie enligt modell av den florentinska l’Accademia della Crusca de Florence som grundlagts redan 1583, medlemmarna i gruppen benämns som de immortala, med syfte om franskans odödlighet. Den första ordboken som alstrades av akademien var Dictionnaire de l’Académie som såg dagens ljus 1694.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento