domenica 17 settembre 2017

Österrikiska Sicilien - Landologica CCCLXXXIII


 


I slutet av 1710-talet så bleve de europeiska förhållandena mer komplicerade hvilket bland annat slutade i att kung Vittorio ville byta bort Sicilien samt för det få exempelvis Toscana. Spanien og Österrige kommo att kämpa om Sicilien på Sicilien, vardär Österrike gick ut med vinst erhulldandes därledes Sicilien, emedans Savojen fick Sardinien, en hel del av de mer administrativt kompetenta sicilienarna valde nu att flytta till Turin där deras chanser till förbrödning ansågs vara bättre.

Det österrikiska styret började dåligt i en nonchalant samt förtryckande anda, men ändrades relativt snabbt till en mer anpassad siciliansk politik även om den österrikiska administrationen hade liten förståelse för den sicilianska synen på skatter samt myndigheters intervenering. Det verkar i ovanlighetens fall inte som om det förekom några upplopp under det österrikiska styret, ej heller var det någon siciliansk gruppering som sökte hjälp från den iberiska halvön men 1734 när Spanien gjorde en lyckad landsättning så var adelsmän från Palermo snabba att framföra att spanjorerna skulle känna sig välkomna. Inte heller österrikarna satte sig ordentligt emot spanjorerna og Sicilien kom nu under Carlos III och härmed unierades Sicilien med Napoli återigen, d.v.s. ön blev ånyo styrt från Napoli.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.


Nessun commento: