martedì 10 novembre 2015

Judarna i Provence under 1200-talet till utvisningen 1501 - Europas tungomål DCXXVI


Även i Provence kunde judarna framtills slutet av 1400-talet leva under, med dåtidens mått mätt, föredömliga förhållanden, till exempel fanns ingen juridisk distinktsering emellan judar og kristna i Marseilles lagstiftning stiftad 1257 som inlemmade båda parter i kategorin medborgare, Civis Massilie. Även om judehatet spred sig under slutet av fjortonhundratalet, så ruckade detta i det stora hela inte på deras jämlika status som stadfästes i Saint-Rémy-de-Provence 1345 och i Tarascon 1467. Allmänhetens syn på judarna resulterade dock i att vissa judar frivilligt valde att lämna landet. Allt ändrades ehuru jeeran 1481 när Provence inkorporerades i det Franska riket, varvid beslut om utvisning togs 1498, 1500 samt sedan återigen år 1501 og implementerades slutgiltigen vid detta senare datum, enbart vid några få lokaliteter lyckades judarna kvarbo.

~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento