venerdì 27 novembre 2015

Fyllebroslaget i Sydhalland
det var slaget vid Fylleån år 1676 som tragiskt nog ledde till vändpunkten i kriget emellan  Danmark og Sverige, när Christian V ånyo försökte befria de skåneländska landskapen så vände krigslyckan den 17 augusti vid Fyllebro, söder om Halmstad, på fälten emellan nuvarande Eurostop og Pilkington slogo Karl XI og hans hejdunkar ner frihetshären, og Halland blev beseglat som fångenland

men sørhallänningarna kommo ej att glömma, ty nära tu sekler senare när svenska Hushållningssällskapet år 1828 satte upp ett propagandisk monument hyllandes den svenska segern, dessutom besudligt nog uppe på toppen av en bronsåldershög, så satte frisinnande friherrar upp ett eget monument en liden bit därifrån, hyllandes den ärorike danske fältöversten Lützow som bragtefullt dräpte 17 svenskar innan han själv dessvärre stupade med bägge benen av

~

Monumentet synes här: Fyllèbŗooslaage i Søŗhállàn

1 commento:

 1. Skåneland har aldrig varit danskt. Däremot har Skåneland varit ockuperade av Danmark mellan 900-tal till 1600-tal.

  Folken i Skåneland blev förslavade satta i livegenskap av den danska staten. Jag förstår att en anhängare till nattväktarstaten runkar om sin slaka till samhällssystem som utnyttjar och förslavar den svage.

  Hur som i Blekinge och Östra Skåne bodde svearna, i Västar Skåne och Halland vet bodde andra folk men ett är säkert danskar var de inte.

  Den svenske kungen Karl XI befriade de livegna ur fångenskapen. Och du är ingen Hallänning du är bara en uppblandad babbe med mindervärdeskomplex över att inte platsa i vare sig Halland eller Sverige så blir det med de uppblandade. De platsar ingenstans och tar ut sin vrede över att förtala de har en plats. Det är därför uppblandningen bör förbjudas i lag då den utöver gendefekter bara skapa avund och olycka hos människans och i hennes sinne.

  Så är det med det!

  RispondiElimina