sabato 28 novembre 2015

Franska judars samhällsintegrering i slutet av 1800-talet samt början av 1900-talet - Europas tungomål DCXXXV


I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet inträdde judarna en masse i det högre eduktionella systemet inom främst filologi, juridik, litteratur samt medicin og professorer eller höga medlemmar vid ärorika universitet och institut kunde gott o väl vara judar. 1914 invaldes den första juden i Académie Française då filosofen Henri Bergson förärades på detta vis, en av sociologins grundare är även han en fransk jude, Durkheim, och för denna skrifts vidkommande så är en del av de franska indo-europeisterna just av judisk börd, exempelvis Benveniste som är ättad från den stora rika högutbildade familjen från Provence. De franska judarna kallades ofta français israélites och var assimilerade på fler fronter än inom akademien, de hänföll sig bland annat åt patriotism och runt 40 000 judar gick in i kriget 1914 på Frankrikes sida mot Tyskland, av dessa var omkring 8500 utländska volontärer, hvilket betydde att runt en fjärdedel utav de utländska judarna ställde upp på Frankrikes sida. En välintegrering hindrade ehuru ej framväxten utav antisemitism även i det franska samhället och kan sägas ha startat i slutet av 1860-talet för att sedan sprida sig i samhället. Man hade redan tidigare i den populära kulturen nyttjat sig av stereotypa beskrivningar utav judar, men man brukar dra en distinktion emellan de olika fenomenen.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento