giovedì 11 dicembre 2014

Rundanskan - Europas tungomål CDLXXXIV


Det var ehuru under nästkommande period som målet distinktserade sig, alltså efter urnordiskan, och kommit att benämnas rundanska. Namnet kommer av att språkkällorna nästan uteslutande är skrivna med runor, man har hittat omkring 250 stycken med det yngre 16-typiga runalfabetet. Under denna epok anser man att danskan tillsammans med svenskan inträder i det vi kallar för östnordiska. Det inträffade förändringar i det danska språket, bland annat så monoftongiserades de äldre diftongerna, som også spreds till svenskan men ehuru ej till norskan eller isländskan. Denna rundanska epok varade emellan åren 800-1100 och under slutet av denna så kristnades danskarna, hvilket gjorde att tungomålet fick in en hel del lånord från denna nya religion.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento