lunedì 22 dicembre 2014

Jutarna samt sydjutländskan - Europas tungomål XD


Vad jutar är för något är lika diskutabelt som vad daner är, men historien är att det germanska folket jutar följde med anglerna og sagsarna i migrationen till de brittiska öarna, dessa jutar og de som bor i Jutland kanske har en historisk koppling, men ingen vet säkert. Hur många som kan definieras som talare av detta mål är diskutabelt. Nord-, öst- og västjylländska finnes likaså, emedans synnejysk är mest distinkt, tillsammans utgör de givetvis en distinkt dansk form, relativt långt ifrån själländskan. En skillnad som man brukar ta upp är att bornholmskan exempelvis haver trenne genus, standarddanska två, emedans jutländskan nöjer sig med ett, främst västjutländskan. Språken har inget erkännande men sydjutiskan har erhållit ett större intresse på senare år, bland författare og konstnärer, samt så föredrar den tyska minoriteten synnejysk framför danska och är förespråkare av detta, bland annat i förreningen Æ Synnejysk Forening. Synnejyskens södra gräns var före jeran 1700 nere i Egernørde.~

Axat från boken Europas tungomål.Nessun commento:

Posta un commento