martedì 30 dicembre 2014

Nordslesvigs tyska minoritet - Europas tungomål IIIXD


Ett annat germanskt språk som finns representerat i Danmark är det -västgermansk-högtyska målet standardtyska som talas av uppemot 20 000-23 000, kanske 30 000, förstahandstalare i Nordslesvig og som är ett regionalt officiellt mål. Förutom att språket har officell status, så har det en fördelaktig position genom sin närhet till Tyskland, en lokaltidning finns även på tyska, hvilket ju gör att de tysktalande kan läsa om danska, regionala och internationella händelser på sitt eget språk utan att behöva läsa tyska tidningar från Tyskland, hvilka ju kanske inte sätter danska händelser högst på agendan. Detta är egentligen –lågtyska-lågsaxiskans / sagsiska språkterritorium, men det har antagligen numera gått hädan på denna sidan gränsen där högtyskan haft för stort inflytande och därmed tagit över som minoritetsspråk. Man borde satt in hjälp för det saxiska språket, här i sin flanör av sleeswieks, som har stora influenser utav sydjyska.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento