domenica 21 dicembre 2014

Jutiskan - Europas tungomål CDLXXXIX


Ett annat östnordiskt mål är jutiskan eller jutländskan som talas i södra Jutland og i norra Schlesvig i Tyskland. Lingvocentriska lingvister diskuterar om detta skall räknas som ett eget tungomål, men enligt vissa så skall det så göra, då människor från Själland samt de andra öarna icke kan förstå jutländska ock härmed är språken inte ömsesidigt förståeliga och därmed kan man benämna de som olika mål - men man skall givetvis lägga mycket stor vikt vid att de jutisktalande själva anser att de talar en dansk dialekt, en patois. Vad det än skall definieras som, så är det i alla fall inte en dialekt av danskan om man med det åsyftar den köpenhamnsdanska som är rådande, men däremot så kan det ju vara en geospråklig lekt av danskan om man menar den danska sublima språkgemenskapen, en jutisk dialekt likvärdig den dialekt som råkade finnas där huvudstaden byggdes.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento