mercoledì 24 dicembre 2014

Resandedanska rodi - Zigenare i Danmark - Europas tungomål IXD


Ett tredje östnordiskt språk är vagabonddanska / resandedanska / rodi, eller det nedsättande rotvälska og luffardanska, som är ett språk som i huvudsak bygger på danskan, men som har inlåningar från nordlig romani, det centrala romaniordförrådet består bara av några få hundra ord. Språket kan hava likheter med Norges samt Sveriges motsvarigheter, då dessa utkommit från Danmark. Man vet att romanigrupper transporterades till Danmark av James IV av Skottland anno 1505. Språket kanske talas av en romanigrupp, men det kan lika gärna vara utdött eller på väldigt god väg att utdö, språket blev tidigt starkt fragmentiserat. Det finns ehuru cirka 1500 romer i Danmark, men de flesta av dessa har inte sin härkomst från Danmark utan snarare från Balkanländerna, och är seninvandrade. Romska barn diskrimineras systematiskt i bland annat Helsingör där man på utefter östeuropeisk manéer regelbundet sätter dem i specialklasser för mentalt efterblivna.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento