mercoledì 3 dicembre 2014

Danska - Europas tungomål CDLXXX


Hvar den danska befolkningen kommo ifrån kan man lättare visa med språket, då språket med samma benämning har en klar plats i den germanska gruppen under den indoeuropeisk-germansk-nordgermansk (skandinavisk, urnordisk)-östsnordiska grenen och språket heter som nämnt danska og har beräkneligen omkring 5 miljoner talare. De geospråkliga varianterna är i huvudsak indelade efter geografin, varianter på Jutland, på Själland samt på Bornholm - men tyvärr så tyder vissa uppskattningar på att enbart 5 % av befolkningen talar ‘riktiga’ geolekter. Det danska riksmålet og det svenska är väldigt lika i en skriven text, emedan det kan medföra komplikationer att försöka förstå talat språk, men man räknar med att cirka 90 procent av orden skall vara lätt igenkänliga för en svensktalande.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento