martedì 2 dicembre 2014

Bokslut 2014


efter skrivningen utav min beteendevetenskapligt kunskapsfilosofiska samhälleliga akademiska avhandling, publicerad 2012, har ytterligare sju böcker publicerats, alla inom samhällsvetenskapliga, kulturella, filosofiska eller beteendevetenskapliga sfärer samt genrer

den samhälls-, kultur- samt beteendevetenskapliga filosofin har sedermera upplysningsmässigt spritts nåendes sammanlagt utav över en miljon läsningar, räknat på runt 400 000 människor, i dags dato vardagligdags utav emellan 1000-1500 personer

fördjupade upphöjande samtalsterapeutiska diskussioner hava även enskilt hållits med runt 1000 personer senaste decenniet

inför nya året planeras en friläggning utav tid för att utöka upplysningsinsatserna omfångandes ytterligare områden samt likväl fortsatt fokusering kring kärnpunkterna, samt att utöka kunskaperna i de 70-80 språk som redan förstås, likväl såsom nya skall inkomma i en aldrig sinande ström, ty, min motivation är outtömelig

nya böcker äro således i ankommande

mvh

s.a.i. S. D. M. Lando

~

Nessun commento:

Posta un commento