venerdì 19 dicembre 2014

Modern danska - Europas tungomål CDLXXXVIII


Under den moderna danska-epoken, som äger rum nu och startade omkring sekelskiftet 1900, så haver egentligen inte så värst stora saker hänt, förutom att man har förenklat, förkortat ock förändrat en hel del. En mängd lånord har tagits in, bland annat med anledning utav den snabba tekniska utvecklingen, främst från angloamerikanskt håll, grammatiken har förenklats, efter andra Europakriget slopades användandet från substantivens stora begynnelsebokstäver för att man ville distinktsera sig från tyskan og inom ortografin ändrades ‘aa’ till ‘å’; en annan ändring är att huvudstadsdialekten har vandrat iväg på en egen bana och skiljer sig nu i uttal avsevärt från skriftspråket. Rigsmålet harve også i mångt og myged vunnid kampen om talare samt som redan nämnts, så finns det vissa som menar att endast cirkus 5 % numera talar ‘genuina’ geospråkliga varianter, antagligen har man ehuru i denna siffra ej räknat med de som talar köpenhamnska som ju numera avskiljer sig rejält från københavnsk rigsmål - de största anledningarna till detta är som alltid en språkdiskriminerande skola samt i vissa fall även en statligt ägd television samt radio.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento