martedì 15 ottobre 2013

Ättegudar - Landologica EXXVI


min judiska ätt har Yahweh, Ashtoret et Asherah
min etruskisk-romerska ätt har Bacchus et Diana
min langobardiska ätt har Gaut, Oden og Freja
min kristna ätt har Jesus et Maria
min muhammedanska ätt har Allah, Fatimah et Maria~


Nessun commento: