martedì 25 marzo 2014

Yevkos et Ashkali i Albanien - Egyptier et Palestinier i Albanien - Europas tungomål BLI


En speciell grupp romer som benämns yevkos, eller jevg / sir, finnes inom landet, men de har ingen erkänd status som romer. Enligt de historiska källorna så benämns de ehuru istället som egyptier, närmare bestämt egyptiska slavar med ansvar för hästarne i den osmanska armén. Att de benämns som egyptier ger en föranledning till att tro att de i själva verket är romer, dessa finns även i Makedonien, där vi återkommer till dem, och 1990 så bjöd en yevkosgrupp in den egyptiske ambassadören till en moské och proklamerade sig som en återfunnen egyptisk folkstam. Förutöver dessa, eller kanske snarare sammanblandat med dessa, finns en folkgrupp som heter ashkali / hashkali som i Albanien talar albanska samt är av muslimsk tro, på vissa andra håll menar dem att de är palestinska romer. De bedöms ofta vara albaniserade romer. Dessa tvenne olika folkgrupper tros inneha omkring 60 000 medlemmar i Albanien, men siffrorna är osäkra.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento