lunedì 17 marzo 2014

Grekerna i Albanien - Europas tungomål BIIL


Det joniska språket finnes även representerat i Albanien i form av helleniska och skall talas av allt från 40 000-60 000 invånare i södra delarna utav landet, siffrorna är osäkra samt i avtagande då många efter diktaturens fall valt att flytta till det land som de betänker som sitt fosterland. Enligt officiella albanska siffror från 1989 så fanns det nära 59 000 greker i Albanien, hvilket antagligen betyder att det åtminstone ej finns färre än detta antal. Grekland å sin sida menar att det finns runt 100 000-400 000 hellener i Albanien, men återigen är detta inte en realistisk siffra angående varken antalet talare eller de som betecknar sig som greker. Nära 200 000 verkar bo och arbeta i Grekland sedan kommunismen avfälldes i Albanien. Den högre siffran har troligen sin grund i antalet som definieras som tillhörande den grekisk-ortodoxa kyrkan, hvilket inte i detta fallet kan tas som en erkännelse om grekisk etnicitet, varken i nutid eller i hävd, då den stora aromunska minoriteten ävenledes är till stor majoritet tillhörande denna kyrkoform, därtill skall läggas att en del albaner har sin konfession i ortodox flavör. Om man räknar antalet ortodoxt tillhöriga som samtidigt bor i ett grekiskdominerande område så visar det sig att den albanska beräkningen kanske inte är så felaktig, men man tar då ej hänsyn till de hellener som inte bor i grekiskdominerade områden samtidigt som de är grekisk-ortodoxa. Grekerna själva, åtminstone de längst norrut, hävdar att de är ättlingar till de eporitiska stammarna som bebodde området under antiken, emedans albanerna istället menar att de eporitiska stammarna som grekerna åsyftar egentligen var illyriska stammar, hvilka ehuru till viss del övergick till att prata hellasiska med anledning utav den grekiska kolonisering som skedde i kustområdena, men man menar samtidigt att dagens hellener ej har sin härstamning härifrån utan hitkom under den osmanska tiden.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento