sabato 22 marzo 2014

Pretal - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


I svensk media debatteras närt ideligen kring förekomsten utav näthat samt nätkommentarer, dessas eventuella ibland påstådt rent illegala, hatfyllda, rasistiska, diskriminerande, kränkande, förnedrande virala förekomst et spridning drabbandes allt og alla, på det förhatligt hemska nätet huserandes de illsinta trollen, som ej rädder för vargen är, hvilket vi alla övriga uppenbarligen skullom vara. Härtassad från den landulfidiska ätten, med ulven i sitt namn, totem, samt tro, räds jag ej så ulvens klös, som statsvetare og sociolog ser jag på det med viss distans ock, som humanekolog ogillar jag ej vargars framfart, utan hyllar naturens virila dans, med oss i den.
  Så vitt jag vet modererar og censurerar alla svenska internetförekommande tidningar de kommentarer som läsarna kunne göra i förhållande till artiklar tidningarna lägger ut för läsning på deras webbsidor, ofta så taga tidningarna bort hela kommentarsfunktionen då man misstänka att tidningsartiklarna kunne leda till extra het debatt med stor risk för kränkande tillmälen i läsarnas scribala respons, ej allena ens när det gälla invandringsberörande spörsmål utan esomofta oavsett hvilket politiskt område det gälla. Tidningarna äro givetvis till fullo berättigade att så göra, visandes sin hycklande paternalistiskt mästrande föraktfulla hållning inför både sina läsare såsom yttrandefriheten og debattläget som sådant, man utvisar via sin handling sin position såsom ett forum för debatt, interagering et kommunikation, og i förlängningen som en viril demokratisk förmedlare.
  Detta, tidningarnas censorativa förtystande agerande samt föraktfulla ringaktande nedlåtande beteende, är långt mer emotstridandes samt emotgåendes de demokratiska idealen og uppbyggandet utav ett välfungerande debattoriskt samhälle med engagerade tänkande medborgare, än några mindre förtänkta kommentarer eller andra dylika utfall från enskilda individer.
  På nätet, denna stora vida interaktiva värld så skrämmande för vissa, åfinnes även möjligheten att via sin egen skrivelse i en blogg länka till tidningarnas artiklar via ett system, og företag, benämnt Twingly, hvilket innebär att man får en tillbakalänkning i direkt anslutning till aktuell tillänkad artikel, en klickbar länk synes alltså, ofta undangömnd bakom en ytterligare länk, vid tidningsartiklen som går till det blogginlägg skribenten länkat artiklen ifrån. Det äro ej alla tidningar som möjliggör detta og en del tidningar hava tidigare tillåtit det men senare avslutat sin kooperation med företaget Twingly som sköter det logistiska. Möjligheten med detta förfarande öppnar upp för eventuellt mer raffinerade kommentarer, resonemang, eller andra slags betänkanden, i relation till spörsmålet aktuellt i tidningsartiklen, hvilket får anses vara en positiv flödesposibel berikning utav tidningsartiklarna og debattklimatet i uppöppnandes interagering med läsarna, samt för läsarna, og indirekt för samhället og den debatt, eller övrig betänkning, som man däri kunne föra, i relation med sina läsande medmänniskor.
  Nackdelen med detta, utifrån tidningarnas moraliserande synvinkel, varandes att alla dessa misstänkt illegala hatfyllda illsinta skribenter då tillikt får öppna dörrar för att sprida sina odemokratiska rasistiska inlägg, varhän tidningarna självpåtagit sig rollen som grindmästare og väktare, tillgreppandes bort de länkar innehållandes idéer de ej önskar förknippas med. Återigen, det är naturligtvis i deras fulla rätt att så göra, visandes sin inställning till yttrandefriheten som idé. De få gånger representanter för tidningarna uttalar sig publikt gällande deras överlagsamma beteende så nämna de att det röre sig om just dessa rasistiska hatfyllda främlingsfientliga kränkande belänkningar utav blogginlägg som man plockar bort, i skydd av demokratin, debattläget, samt naturligtvis i sin önskan att undslippa förknippning med dylika element.
  Efter att jag själv började blogga under mars 2008 märkte jag snabbt att detta ej stämde, jag har härefter, framtills skrivande stund under november 2013, fört logg på de inlägg jag gjort som jag märkt blivit länkcensurerade, jag presenterar dessa nedan med notering hvilka tidningar som censurerat samt när detta skett, utan vidare angiva eventuella skäl eller betänkningar kring varför, då det står utanför min vetskap og därvid utanför min talan, samt även ofta min förståelse. Nedan inlägg äro endast smärt språköversedda men eljes i ursprungligt skick, ehuru ej alls i den kronologiska ordning de utlagts då jag något plausibelt infogat dem under olika eventuella genreindelningar, för att få någotslags imaginärt samband dem emellan.
  Jag uppvisar dessa i bokform utav flera olika skäl, dels är det en idelig irritation när ens skrivelser, utav olika karaktär, bliva så föraktfullt bemötta, esomoftast helt utan varken uppenbara eller inbillningsbara skäl, kränkandes mitt yttrande, sinne, min själ, min anima, eller synvinkels- og kunskapsförmedling, men ett annat skäl är ombesörjt i ovan men utkristalliserat i den negativa hållning dessa tidningar hava inför sina läsare, medborgarna, medmänniskor, samt abstraherat, inför demokratin og filosofin, ethoset, kring yttrandefrihet og interagerande kommunikation som Internet, samt samhället, är. Som statsvetare samt sociolog kunne man ej annat än vya beteendet som oroande i förhållande till ett friskt offentligt debattklimat men tillikt finner jag det roligt og intressant att se vad de anser vara befogat att via aktiv handling censurera bort, varhän publicering fyller mångsidiga syftesmål. Ytterligare en anledning är att jag nu fåendes möjlighet att i bokform framföra olika former utav skrivelser som eljes måhända ej hade kommit i tryck, förvisso måtte det alternativet ibland vorit att föredraga.
  Det bör nämnas att det är kraftig övervikt på vissa tidningars förekommelighet nedan, detta beror på i första hand för att de ideligt censurerar via borttagning utav länkar, samt även för att dessa tidningar allra oftast länkas till, jag tänker här främst på de svenska tidningarna Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter. Jag bistår här icke med någon statistisk eller proportionalisering, ej heller såsom nämndes eventuella tänkanden, anledningar eller annat, kring fenomenet, detta äro allena ett axplock av strån som blivit avskuret, men som här får standa för sig själva, ivägblåsta i vinden. Dagens Nyheter havandes under senaste tiden före denna publicering inskränkt möjligheterna att länka via Twingly till dem, bara tillåtandes sådana belänkningar på vissa utvalda artiklar de utläggo, detta är ehuru bara gällandes sista tiden, ett halvår eller så. Tidningar som Dagen eller Smålandsposten länkas bara mycket sällan till, emedans exempelvis Expressen, Göteborgsposten et Sydsvenskan tidigare tillåtit belänkning men nu upphört med den tjänsten. Kvällstidningen Aftonbladet hade tidigare en annan form utav tjänst för länkning, min blogg blev efter ett tag totalt blockerad från att länka till dem samt då få möjlighet att synas via länk i detta deras egna system, de togo även då bort alla tidigare länkar min blogg gjort till deras tidning, denna kollektiva bortradering är ej med nedan, sedan man övergått till Twingly haver jag ånyo härigenom erhållit möjligheten att utnyttja möjligheten för länkning när deras vissa artiklar tillåter detta. När det gäller de norska tidningarna Dagbladet og VG så hava de, samt alla andra norska tidningar, tagit bort möjligheten för alla att länka till dem via Twingly, innan de gjorde det så blev min blogg blockerad ett antal tillfällen från att länka via Twingly till dem, ibland öppnades dessa möjligheter upp igen efter att en diskussion förts med redaktörerna där, detta sistnämnda gäller även tidningen Klikk. Andra norska publikationer som totalt blockerat länkning från just denna bloggen varo Din Side, Femina, Henne, KK, SEHER, Topp, Lommelegen, digi.no, Dingz, ITavisen samt Teknisk ukeblad. Hursomhelst, ingen norsk tidning tillåter idag länkning för någon via Twingly, varför så är fallet vet jag ehuru ej. Från svensk sida har även Sveriges Televisions opinionssida SVT Opinion totalblockerat twinglylänkning från min blogg.
  Idag är det främst SvD samt DN som öppnar upp för tjänsten, särledes Svenskan, men många gånger så verkar nästintill bara blogginlägg som iterativt upprepar tidningsartikelinnehållet som en papegoja tillåtas, åtminstone så består många vidarelänkningar utav dylika menlösa inlägg. Man tager död på en viril debatt, när man stoppar handen för en annans andningsmöjligheter, när man angriper allehanda väderkvarnar. Det är knappast stödjandes demokratin, eller debattläget.


~

1 commento:

 1. Jag personligen tycker det är moraliskt fel att på minsta sätt stödja fulmedia.

  Vill därför uppmana alla till att inte länka skiten, inte läsa skiten och gärna mishandla personer som utge sig för att vara journalister för svt, boniers, stampen och schibsted.

  Ta reda på var dessa svin bor, bränn ned deras hem, trakassera deras barn, trakassera deras anhöriga, bränn deras bilar.

  Dessa politiska kommissarier, maktens hantlangare ska bort och under utrotningskampanjen genomgå ett helvete.

  Tycker jag iaf. Jag hatar dem av hela mitt hjärta.

  RispondiElimina