lunedì 3 marzo 2014

Östromanskans arumänska visavi rumänskan - Europas tungomål CCCXLII


Aromunerna under albansk flagg har sitt traditionella bosättningsområde i östra Albanien. Vissa definierar tungomålet som en dialekt av rumänskan, men sådan syn giver ingalunda en sanningsenlig bild av detta distinkta mål som ej till sin fullo är ömsesidigt förståeligt med rumänska, som det enligt en teori bröt med emellan 500-1000-talen. Klart står även att aromunskan ej emottagit alls så många slaviska inlån som rumänskan gjort, men istället så har man en hel del grekiskhärledda ord. Aromunskan betecknas även som ett mer arkaiskt språk jämfört med rumänskan, hvilket borde vara nog för att vinna romanisternas intresse, med tanke på att redan rumänskan ses med intresse på grund utav dess delvisa arkaism. En annan teori förespråkar att tungomålen og folket är komna direkt från romartiden och inte alls är knutet till rumänskan, förutöver att de båda är östromanska samt varit i kontakt med varandra. Aromunskan är bland annat strukturellt särskild från rumänskan men det är i likhet med rumänskan ett östromanskt tungomål, hvilket ehuru genom tiderna blivit rejält influerat av helleniskan.


~

Axat från boken Europas tungomål.


Nessun commento:

Posta un commento