venerdì 28 marzo 2014

Ubykhiskan - ett bortassimilerat språk


Ett distinkt nordvästkaukasiskt språk som kommit att bli utan nutid samt framtid är det ubyxiska / ubychiska / ubykhiska / päkhy / twaχəbza som bland annat talades i byn Haci nära Marmarasjön vid İstanbul där den siste ubykhtalaren bodde, i övrigt har ubyxiska talats i områden kring Sapancasjön, runt Samsun samt vid Maraş. Språket ses ofteligen som utgörandes en helt egen språkgren utav de nordvästkaukasiska tungomålen.

För ett århundrade sedan så varandes de över 50 000 talare i Kaukasus längs Svartahavskusten og de varo från början en seminomadisk hästridandes kultur, men omkring 25 000-40 000 lämnade 1864 dessa områden efter ryska koloniala förföljelser för Turkiet där de finge blifva byfolk med agrikulturell ekonomi. Hemmavid hade man tidigare haft ett helt eget rike Ubykhia som var i funktion från 1300-talet till 1864, riket hade inga prinsar men styrdes tillsammans utav ädlingarna från de olika ubykhiska stammarna, ett slags adelsvälde.

I Turkiet hava de sedan assimilerats in i snabb takt där den siste talaren, exborgmästaren Tevfik Esenç, hädangångades anno 1992, språket mottog även stora turkiska og adygiska influenser under sitt sista århundrade i livet men Tevfik karaktäriseras som en språklig puritist.

Förutöver turkiskan så hade språket även inlån från adygiskan, persiskan, abkhaziskan samt från de sydkaukasiska språken. Innan Tevfik avled så arbetade han tillsammans med den store lingvisten Georges Dumézil, samt många andra, för att dokumentera språket, samt ubykhyernas myter, traditioner og kultur överlag. Tusentals sidor samt ljudupptagningar finnes att tillgå, plus grammatikor, lingvistiska avhandlingar og lexikon plus etymologier. Den sista talaren var även den första att i sen tid lära sig skriva på språket, og på hans gravsten står anmärkt, enligt hans egen önskan, att han var den siste talaren utav ubykhiska.

Mången kallar sig ehuruväl stolt för ubykher fortfarande, i några byar äro de dessutom i majoritet, samt så finnes det en visad vilja hos vissa att lära sig språket på nytt.

Språket är eljes känt för sitt rika konsonantsystem med hela 80 fonem, förutom den kända varianten av Tevfik som kallas standardubykhiska vete man om att det fanns en relativt stark divergerande variant till, särledes avskiljandes inom det fonetiska systemet. Vissa menar att ubykhiskan intar en mellanroll emellan tjerkessiska og abkhaziska, emedans andra menar att ubykhiskan istället står närmare tjerkessiskan än vad någon av dessa står till abkhaziskan, andra ser språken som helt separata utvecklingar.

Än så länge en utdöd utveckling.


~Nessun commento:

Posta un commento