sabato 14 luglio 2018

Πομάκοι - Pomakerna i Grekland

 
Pomakerna äro ett slavisktalande folk som talar det östsydslaviska tungomålet pomakiska / achraniska som finnes representerat genom de 20 000-40 000 talare som främst bebor Thrakien norr om Xanthi. De slaviska folken har bott i området sedan 500-600-talen när de anlände under den slaviska expansionen.

Pomakerna, Πομάκοι, i Hellas har blivit väldigt diskriminerade efter det att de kommo inom den helleniska statsbildningen efter första stora europakriget under 1900-talet. Efter det andra kriget så finge de Järnridån precis utanför porten, fåendes som effekt att de utav påstådda säkerhetsskäl ej ens kunnat röra sig fritt inom Hellas utan militärens stringenta medgivande. Pomakerna hade inte rätt att vistas tre mil från sin hemort utan innehavande ett speciellt ID-kort, framtills så sent som 1995, detta godkändes inom en europeisk gemenskap som värdesätter rörelsefriheten väldigt högt.

Detta kan i och för sig låta som mer militärstrategiska og realpolitiska bestämmelser än en mer regelrätt diskriminering av folkslaget, men andra faktorer gör så att den slutsatsen måste överges, bland annat så haver inte pomaker fått köpa fast egendom i Hellas efter 1938 og fram tills helt nyligen, hvilket givetvis kan jämföras med judarnas situation i Europa under en lång tid. Detta och andra lagar har gjort så att pomakerna själva icke har velat befatta sig med sin egen identitet och istället kallat sig för turkar, så att de minoritetslagar som gäller för turkar även skulle gälla dem, bland annat så haver de ofta skickat sina barn till turkiska skolor där huvudspråket ofta dessutom är arabiska.

Redan i Lausannefördraget tillerkändes ehuru pomakerna rätten till att ha undervisning på sitt eget språk, men detta är fördragsdelar som aldrig implementerats i den faktiska politiken. Detta kan også hava sin grund i att de havo prioriterat religionen över sitt språk. Men detta har ehuru ej ingivit dem en genuin turkisk identitet då de i hemmet bibehållit sitt hävdansgångna pomakiska språk.

Faktumet att Järnridån och kommunismen fallit, samt EU’s utvidgning havandes ökat chanserna för, inte en återförening, men till ett kulturell uppsving för, åtminstone, de helleniska pomakerna som därigenom kunde utöka sina kontakter med sitt broderfolk i Bulgarien.~

Läs mer om detta i böckerna Europas tungomål.
 

Nessun commento:

Posta un commento