venerdì 13 luglio 2018

Herm - Europas tungomål DCCLXI

 
Just Herm har åtminstone sedan 1100-talet varit säte för olika munkar samt eremiter, detta även om namnet Herm antagligen betyder ‘övergiven’ eller ‘okultiverat land’. Det är troligtvis kapellet på Herm som påve Urban III nämner i en bulla från 1186. Herm har ehuruväl upplevt sina ups and downs genom tiderna, under 1830-talet bodde här runt hela 400 personer. Härskaren på ön, som bland annat placerade ut wallabies på ön, var av tyskt blått blod, hvilket ledde till att han internerades 1914, men ön kom ändock att hamna under tysk ockupation under det andra Europakriget några decennier senare og när britterna landsatte sina styrkor på ön så var den just ‘övergiven’ - de fann varken tyska soldater eller någon civil befolkning. Guernsey har sedan köpt ön samt kommit att kultivera området. Jethou ägs fortfarande av kronan, men en privatperson har besittningsrätten på ön - obehöriga äga ej tillträde.
~

Axat från boken Europas tungomål.
 

Nessun commento:

Posta un commento