lunedì 9 luglio 2018

Censurering utav Google Books - Steve Landos böcker

 
följande utav mina publicerade böcker, sedan upplagda eller inlagda på Google Books ‘världs’bibliotek har i tysthet, utan att meddelas, bortplockats från sökverktygen samt förhandsvisningarna:

·  Fifty shades of grey, black and white - ISBN:9781519321589
·  Devotional Love - ISBN:9781536877373
·  Tu est Divina III - ISBN:9789174657463
·  Tu est DivinaI V - ISBN:9789174659856
·  Erotica - ISBN:9789186193812

efter frågan, omprövningen samt överklagandet, utav deras beteende samt beslut så får jag som svar att de innehåller sexuellt explicit material, exemplen jag får tillskickade mig i mail är följande bilder, varav en är pompeijisk: 

samt att orden ‘cock’ et ‘fuck’ ingår i vissa dikter i boken Fifty shades of grey, black and white, utan omnämning, eller inbillning, eller ens antaglig kontroll, kring de övriga böckerna, hvilka ej behaver dylikt.

Gällande böckerna Tu est Divina III samt Tu est Divina IV rör det sig dessutom om regelrätt censur utav religiösa skrifter.

Efter ytterligare överklagning släpps vissa utav böckerna fria från fascismens inskränktheter ånyo, böckerna med dessa hemska bilder inom sig hålles ehuru väl dolda.~

Nessun commento:

Posta un commento