domenica 17 giugno 2018

Romer i Hellas

 
Utifrån historisk synvinkel så vete man att romer ankom till Kreta under 1300-talet, detlika gällde Pelopennesis där de verko havandets varit väletablerade i slutet av det århundradet, särledes i de områden som Venedig hade under sin domvärjo.

Det kan va så att det är dessa områden vi nu i nutid bäst kännom till, eller att det var just de områdena som de utvalde att bosätta sig med anledning utav den större stabilitet som där var rådande. I dokument från åtminstone 1444 kan man se att romerna varit väletablerade i den venetianska staden Nauplion, bland annat för att de då nämns men även för att de behandlar en politisk återinstallering av Johannes cinganus som drungarius acinganorum, en tjänst han tidigare just blivit avsatt av genom handlingarna från venetianaren Matteo Barbaro.

Detta kan sägas bevisa väletableringen genom att man haft romska grupper i en social välgrupperad status där man dessutom kunnat utse en ledare utefter renbyzantisk standard, med titel drungarius, δρουγγάριος, hvilke var sjuttiosjätte graderingen inom Byzantium. Ävenså, den första officiellt erkända titlen given till en rom enligt vår nuvarande vetskap.

Romerna på ön Korfu äro även de specifikt intressanta samt uppkommer i det skrivna materialet från andra hälften utav 1300-talet, de måste ha varit i ett visst antal då deras gruppering finge ligga till grund för en egen feudum acinganorum hvilken sedan fanns i funktion ända in till slutet av 1800-talet. Den första baronen av fögderiet var Aloysius de Citro, det dröjde några baronska innehavare innan baronskapet blev hereditärt, hvilket det bleve när Michael de Hugot erhöll 1470 hereditär baronal status av Venedig.

Romerna idag finnes utspridda utöver hela landet med större koncentrationer i Athen samt Thessaloniki og många har bibehållit sina traditioner samt levnadssätt, de tältboendes nomaderna äro ehuru en liten del utav hela populationen men distinktserar sig själva från de övriga. Arbetsmarknaden för romerna har förvärrats det senaste decenniet då de som vanligt i princip är uteslutna från ordinär arbetsmarknad, men nu även förbigåtts utav det flöde utav albansk arbetskraft som översvämmat landet inom säsongsarbetena inom jordbruket.


Romernas språk

Vissa siffror göro gällande att romanitalarna i Grekland äro hela 160 000 i antal totalt idag, utifrån en rompopulation på emellan 200 000-300 000. Det finns även ett romanispråk som har sin grund i helleniskan, ehuru med stort romanilexikalt inflytande, det kallas vanligtvis hellenoromani eller romanohelleniska og antalet talare är osäkert, samt sammanblandas ofta med andra romanispråk.

Av de annars tillhöriga indoarisk-centralindoarisk-romani-språken finns -balkan-målet balkanoromani omfattande 40 000 människor uppdelade på 10 000 arlijaner samt törhänt 30 000 som tala hellenoromani og av -vlach-språket lovariska åtfinnes måhända omkring 1000 parlörer.  Alla siffror får tas med en nypa salt, og det grekiska förtrycket är totalt.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.
 

Nessun commento:

Posta un commento