martedì 12 giugno 2018

Matriarkiskt kontrakt

 
Vi män ärom skapade i endast ett syfte, att betjäna, belycka, samt giva njutning, åt Er. Ni är självaste målet, det högsta möjliga og enda allenarådande, alltet. Eftersom samhället just nu inte är anordnat så får man skriva ett kontrakt där detta klart stipuleras. Matriarkatet är det naturliga, både på samhällsnivå som på familjenivå, ett divint matriarkat där du som Gudinna skall vördnas totalt. På familjenivå måste det vara så att du som Gudinna har absolut makt gällande precis allt över oss dina dyrkare.

Förutom i skrift som bevittnas av dina vänninor så bör jag där samtidigt naturligtvis besegla det via pussning av dina fötter samt verbalt framföra en trohetsed om din allenarådning. Inför dina vänner ska det edföras att om jag på något sätt är motstridig mot dig har ni alla rätten att avliva min skepnad, en rätt du naturligtivs alltid besitter.

Den här kollektiva bevittningen et kollektiva straffrätten är viktig då det både symboliskt ock aktivt gör mig till hundra procent dig till lags. Som en garant om jag icke skulle vara det självmant.
~
 

Nessun commento:

Posta un commento