martedì 10 ottobre 2017

Krimtatarer, tatarer og svarta tatarer i Turkiet


 
I Turkiet finns ej allenast turkspråk tillhöriga samma språkliga undergruppering som turkiskan självt utan exempelvis även det till turkiska –kiptjaktiska / nordvästra språkgrenen tillhörande språket krimtatariska finnes, men det är inte säkerställt i hvilken omfattning detta fortfarande existerar i de få byar som benämns som krimtatariska i Ankaraprovinsens Polatlıdistrikt, i övrigt finns ju språket främst på Krim.

I hela Turkiet åtfinns cirka 5 miljoner av krimtatarisk härkomst, men de absolut flesta av dessa är totalt, eller nära totalt, assimilerade med den turkiska befolkningen, så det är en siffra utan antaglig lingvistisk relevans.

Förutöver krimtatariskan åtfinnes även tatariskan som talas utav några av de flera tusen tatarer som bor i Turkiet, tatariskan samt krimtatariskan äro egentligen ej särledes nära varandra, då krimtatariskan är närmare turkiskan.

De mystiska svarta tatarerna / qara tatar / qaraei med gamla anor har övertagit turkiskan som sitt språk, antagligen tidigt, de bor främst i Turkiet, Iran og Azerbadzjan men haver tidigare även bott från Balkan till Afghanistan. Man tror att de härstammar från toquztatariska klaner som år 740 unierades med oghuziska stammar og tillsammans rebellerade gentemot gokturkerna, de blåa turkarna. Namnet svarta tatarer lär härröra från en kinesisk benämning utav dem, då de var svartmuskiga till skillnad från övriga ljushydda tatarer.

De bosatte sig i Anatolien efter slaget vid Köse Dağ anno 1243 emellan seldjukiska sultanatet vid Rum og de mongoliska styrkorna, inkluderandes qaratatarerna som härefter sattes att övervaka Rûms vasallstatus. I nutid är det främst i Iran som de utmärker sig som etnicitet, samt quasinomadiska livsstil, men lingvistiskt assimilerade.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål


Nessun commento:

Posta un commento