giovedì 26 ottobre 2017

Ordal i Lex Frisionum


 
Hos friserna nyttjades gudsdomen för att utröna om en person var skyldig till dråp eller ej, man brukade för detta tvenne tenos, ena varandes försedd med ett inristat kort emedans den andra saknade sådan.

Tenoserna inlindades i ren ull åläggandes altaret varpå en präst eller oskyldig påg tog en utav stavarna.

Om den upptagna tenosen var den med korset så friades den anklagade.

~
 

Nessun commento:

Posta un commento