martedì 24 ottobre 2017

Postmodernismen Är - Postmodernisme premillénaire LXIV


 
Postmodernismen är inte en totalistisk rörelse i den meningen att den inte berättar hur verkligheten Är eller huru den Bör vara, den är ej enfaldig utan menar att någon realitet ej äro Är utan istället äro Många, den är erkännande utav mångfald, den är överÄr istället för Är anspelandes på universialism. Frågan man kan ställa sig är ehuru, är verkligheten verkligen så­som den Är eller är den verkligen igge därmed også ett nytt Är - Är den istället törhända Ärist­isk? Företräder icke också dessa antiÄare osså en Äare, bara att den är överÄr samt därvid ickeÄr? Och vad blir kontentan av det? - En postmodern kanske skulle svara att det är ett för­hållande som är så komplext att det inte är tjänligt att ens försöka utreda. Ett svar som man utifrån rationell synvinkel kanske icke kunne acceptera men som man utur realitetssynvinkel måhända får nöja sig med, något annat svar skulle vara irrationellt.
~

 

Nessun commento:

Posta un commento