sabato 11 aprile 2015

Murteiden taistelu - Finskans standardiseringsprojekt - Europas tungomål DXXXII


En strid emellan de olika huvudvarianterna utspelades under 1800-talets första hälft, man menade att det finska skriftspråket skulle ha blivit mer influerat av de östfinska geolekterna istället som det nu har varit med en klar riktning åt de västfinska målen - denna ‘dialektstrid’ kallas murteiden taistelu. Många av de fennomaner som promoterade finskan under 1800-talet var inte själva finskspråkiga eller hade bara i vuxen ålder lärt sig sitt ancestrala språk, sedan de blivit inspirerade av främst den tyska nationalromantiken, andra var nativa talare men som sedan gått i det svenska skolväsendet, det enda som fanns att tillgå. Genom nativa talaren Elias Lönnrots insatser skedde det en förändring av skriftspråket så till den grad att det västdominerade skriftspråket finge ta emot stora inskjutningar av östfinska, bland annat ordförrådet berikades og dagens skriftspråk kan kallas vara en kompromiss emellan öst samt väst - det kalla kriget är slut även på språkfronten. En av anledningarna därtill var att Lönnrot arbetade mycket i de östfinska markerna samt så är östfinska språket som förs fram i eposet Kalevala. Kalevala är hans egenbetonat bearbetade, behandlade, tillagda, og tillrättalagda, folkdiktning utefter de dikter samt runosånger han inhämtat ute i tassemarkerna i öst, behandlandes finska myter och narrationer som kommit att bli både stilbildande samt elementära för finsk självbild og distinkt historiemyt. Lönnrot med medarbetare skrev även en finsk-svensk ordbok om 200 000 ord, man finge ordsmeda en hel del för lyfta upp finskan att fungera som modernt språk. Det är ehuru väl att nämna att det föreligger en viril diskrepans emellan skriven finska samt det talade språket. Detta var något som en annan fennomanisk språkfilosof försökte motverka, Carl Axel Gottlund, som istället menade att det nyttjade gemensamma nationella skriftspråket skulle fritt få växa fram, i vanklig ton, man skulle ‘skriva som man talar’, kirjuttaa niin kuin huastaa. Ì mååŋd å myygää bleevä han ofta hånad för dessa sina åsikter av sådana som ville ha mer kontroll på stavelseutvecklingen, och istället konstruera ett artificiellt språk, hvilket kom att bli.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento