mercoledì 29 aprile 2015

Michael Agricola og finsk standardiseringsspråk - Europas tungomål DXXXV


Den centraliserade finskan fick sitt genomslag genom Michael Agricolas insatser under 1500-talet, då han skrev sin översättning utav det Nya Testamentet samt en ABC-bok. Agricola stod dock icke för de första alsterna på det finska språket, utan en översättning av Fader vår har hittats från 1544, hvilken misstänks ha använts redan under 1400-talet; Agricolas ABC-bok utkom även den anno 1544 eller året före. Den tidigaste meningen som återfunnits är ehuru från en tysk resejournal av 1450 och skall vara ett citat från en finsk biskop sägandes Mynna tachton gernast spuho somen gelen Emyna dayda ‘Jag vill gärna tala finska, men jag kan ej’. Agricola kom från de svenska och estinfluerade områdena i östra Nyland, hvilket osså illustreras genom hans finska standardisering som karaktäriseras av många svenskismer, men även en del estismer, hvilket tyder på att han var svenskspråkig till födsel och som första andra språk lärde han sig antagligen estniska, hvilket inte var någon ovanlighet i området på den tiden eftersom den finsksvenska befolkningen hade många kontakter med Estland - men först i tredje hand så lärde han sig det språk som han kom att ha stort inflytande öppenpå. Under den svenska tiden så hade språket ingen officiell status och det mesta skrevs på svenska, endast ytterligt litet nyttjades det finska skriftspråket. Den första romanen på språket, Seitsemän veljestä, utkom år 1871.
~

Mindre utdrag från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento