venerdì 3 aprile 2015

Finlands forntid - Europas tungomål DXXVIII


Finland bleve ej självständigt som stat förrän 1917, men landet haver ehuru en alte historia att förtälja. De första invånarna i det område som vi bekallar Finland hvar ehuruväl ej de finnar vi menar med ordet, utan jägar- samt samlarfolk som antagligen har fått utgöra grunden till de samiska folken, dessa vandrade in under den yngre stenåldern. Samernas ursprung är väl diskutabelt og de kanske inte var ett finskugriskt folk från början, det är heller ej säkert från hvilket håll de anlänt till sina historiska samt sent prehistoriska hemområden. Nästa folkinvandring anlände från Baltikum og det dessa talade, hvar i likhet med senare tiders samer ett finsk-ugriskt tungotal, men ehuruväl ej samiska utan istället då finska, som stod nära estniskan. Om den samiska befolkningen inte talte samiska, så har de i anslutning till finskugriska folks ankomst, med tiden övergått till att inlemmas i det finskugriska spektrat. Vissa framhåller även att någon sådan sentida finkugrisk folkinvandring icke skett, utan att finskugrier redan för 10 000 år sedan anträdde finskt terrirorium efter isens bortsmältning og bebott landet sedan dess. Andra anser att finnarna anlände omkring 8000 år efter det ovan föreslagna datumet, en sak man kan peka på är att finnarna är snarlika indoeuropéerna i gensammanhang, men avskiljda i förhållande till samerna, således stämmande med ovan diversata invandringar, samt tesen om att uraler og indoeuropéer i dess tidiga tid åtminstone bott nära varandra.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento